تناسب اندام

برای اینکه شاد تر زندگی کنیم، هدف دار شویم و در مسیر رسیدن به آنها تلاش کنیم، برای اینکه خطر بیماری ها راکم کنیم، پر انرژی شویم، برای اینکه شب ها راحت تر بخوابیم، حافظه مان را تقویت کنیم، قدرت بدنی مان را بالا ببریم و هزار و یک دلیل دیگر باید ورزش کنیم. ورزش کردن برای همه و از جمله بانوی ایرانی باید تبدیل به یک باید در زندگی شود.

زنان در حال ورزش

تاثيرات ورزش بر زنان

ورزش یک جنبه اساسی در زندگی هر انسانی است. تاثیرات ورزش بر زنان یکی از بهترین داروها برای مقابله با...