پزشکی

لازمه یک زندگی شاد و سالم داشتن سلامت روح و جسم است و داشتن اطلاعات پزشکی و روان پزشکی به روز شناخت بهتری از بدن و روح ما به ما می دهد. در تنیجه می توانیم به موقع متوجه برخی بیماری ها شده ، از وقوع آنها پیشگیری کرده و یا در صورت مبتلا شدن آنها را به سرعت و به درستی تشخیص داده و به پزشک مراجعه کنیم. مراقبت از سلامت جسم و بدن نکته ای است که هرگز و تحت هیچ شرایطی نباید نادیده گرفته شود.